Medlem i KSC

Medlem i KSC (Karen Swedish Community)

Medlem i KSC (Karen Swedish Community).
Det är viktigt för KSC att många svenskfödda engagerar sig som betalande medlemmar. Ungdomsstyrelsen som beviljat ett första etableringsstöd till KSC 2010 baserar sitt bidrag endast på betalande medlemmar över 7 år.
Om du bor där det finns en lokal avdelning kan du vara med praktiskt och utveckla arbetet med information och integration. Men även om du inte kan ha nära kontakt med någon lokalavdelning, kan du vara stödmedlem för KSC som riksorganisation. Du har rätt att vara med på KSC:s Årsmöte som hålls i mars.
Anmälan till medlemskap kan ske till KSC:s sekreterare Tyson Tyson, Murargatan 4, 813 14 Hofors eller tysonkalo@gmail.com. Anmälan ska innehålla uppgifter om namn (förnamn och efternamn), personnummer, fullständig postadress, telefonnummer  och gärna e-postadress. Är det fler på samma adress som vill bli medlemmar (även barn över 7 år) måste personnummer anges för var och en.
Avgiften för 2010 är fastställd av KSC:s Årsmöte. Om man blir med i en lokalavdelning delas avgiften lika mellan avdelningen och KSC riks. Avgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för ensamstående med barn, 200 kr för familj (föräldrar med ett eller flera barn).
Avgiften sätts in på KSC:s bankgironr 301-2119 eller dess bankkonto i Swedbank 913 258 881-6 med clearingnr 8327-9.

För ytterligare information ta gärna kontakt med KSC:s sekreterare tel  070-3888410 eller Sven Lindström 070-1548329.