Om Karen Swedish Community

Karen Swedish Community

Karenerna är den största av de etniska folkgrupper som finns i Burma och som systematiskt förtrycks av militärregimen. Karener finns även i södra Kina och norra Thailand. Sedan 2004 har Sverige årligen tagit emot ett stort antal så kallade ”kvotflyktingar” från Burma. De flesta har fått flyktingstatus genom FN efter många år i flyktingläger i Thailand. Idag finns närmare 800 karener utspridda i olika kommuner från Övertorneå i norr till Nässjö i söder.

Organisationen Karen Swedish Community (KSC) bildades i Sandviken i juli 2005 och höll sitt femte Årsmöte i Lindesberg i mars 2009. KSC registrerades som ideell förening 2008 och nu finns även ett växande antal registrerade lokala avdelningar – KSC i Storfors, Nässjö, Lindesberg, Hudiksvall, Ljusdal, Örebro, Västerås och Sandviken hade registrerats före årsmötet i mars. Antalet betalande medlemmar närmar sig 300. Både de lokala avdelningarna och riksorganisationen välkomnar fler infödda svenskar att bli medlemmar i KSC och att engagera sig för KSC:s syften. Tre infödda svenskar är invalda i KSC:s riksstyrelse.

KSC står för demokrati, jämlikhet, gender-balans och solidaritet inom sin egen organisation men vill också verka för frihet och demokrati i Burma. KSC bärs av lokalavdelningarnas och de enskilda medlemmarnas engagemang och stöd. Från och med 2010 hoppas KSC att få ett mindre statligt stöd. Årsmötet som är öppet för alla medlemmar är KSC:s högsta beslutande organ.

KSC anser att integration i det svenska samhället är viktigt för de karenska flyktingar som tagits emot i olika kommuner. Integration ökar förståelsen och upplevelsen av delaktighet och möjligheten att påverka sin egen och samhällets framtid. Här behövs nära kontakter med myndigheter och andra organisationer både lokalt och på riksnivå.

Ungdomar i KSC har aktivt försökt bevara något av den rika karenska kulturen t.ex. i sång, musik och dans (dong-dans och bambu-dans). Ett par dansgrupper är aktiva och medverkar vid en del riksarrangemang. Sommarläger, ledarkurser och arrangemang som det karenska Nyårsfirandet ger möjlighet att odla det egna kulturarvet. Fler mötesplatser behövs även lokalt, där ömsesidigt kulturutbyte kan ske och förståelsen för varann öka. 

KSC har stor betydelse för karenernas liv i Sverige, men ser det också som en mycket viktig uppgift att engagera sig för karenernas och andra förtryckta folkgruppers situation i Burma. KSC vill tillsammans med andra internationella organ verka för uppbyggnad av det civila samhället med fria val, demokrati och mänskliga rättigheter i Burma. Stöd behöver ges till fria medier, som kan bidra till mer allsidig information och transparens i detta slutna samhälle.

Välkommen med i KSC – ta del av vår information och engagera dig både i närmaste lokala avdelning och i KSC:s riksarbete!